Gidilemeyen Topraklar! (Bir Gneydou Gazisinin Kaleminden)


Diyarbakrdan aralarla balayan yolculuumuz, Mardin-rnak-Uludere-Anda-Ortaky-Serbest-ukurca-Ikl-Hantepe-Uzundereden sonra yaya devam ediyordu. Trkiye snrnn gneyinde, K.Irak topraklarnda, PKK terr rgt mensuplarn, barndklar snaklar, kamp ve erzak depolarn aryorduk. Gndzleri yryor geceleri ise hkim tepelerde s blgesi tesis ediyorduk. Her gn ayr bir tepede, her gn ayr bir mevzide, her gn tatan duvarlar ryor, her gece mevzii nlerine bubi tuzaklar hazrlyorduk.


Araziye ktktan sonra tam 22 gndr durmadan yryorduk, yorulmutuk. Samz sakalmza karm, sa sakal toz iinde kalm, ter ile amurdan oluan karmla, toprakla btnlemitik. Bazen bir dereyi geerken ykanma imkn bulurduk. En son emdinli aynn K.Iraktaki kolunda, Gneyden operasyona destek veren, Barzaninin pemergeleriyle buluma yaptmz derede, ykanma imkn bulmutuk. Ne topran kokusu ar geliyor, ne de ter kokusu bayyordu. Herkese zg ortak bir koku olumu, araya kaynayan postal kokular da losyon grevi yapyordu.


Srt antalarmz ard. Yrmekte glk ekerdik. erisinde en az gnlk kumanyamz, yedek mermi, mhimmat, iecek suyumuz ile souktan korunmamza yarayan kyafetlerimiz ve plastik yatma peti bulunurdu. gnde bir havadan helikopterlerle yaplan ikmallerde, yeni kumanya gelir timlere paylatrrdk. Su ihtiyacmz ikmallerde verilen plastik pet ielerden karlardk. Sonbahar olmas ve dere yataklarnn kurumas nedeniyle araziden su temininde glk ekerdik. Sarf ettiimiz efor ve su kayb karsnda, gnlk verilen su yetmezdi. ntikal esnasnda emniyetli arazi kesimlerinde ihtiya molas verirdik. Vakit bulur bulmaz kuru odun paralar veya yanmzda tadmz jel yakttan ate yakar, yemekten sonra mutlaka ay aaafi yapardk. Arazide ay imek ayrcalk gibiydi. tiimiz bu ayn aaafini baka yerde bulmann mmkn yoktu. ntikal esnasnda bulduumuz su kaynaklarndan su ikmali yapardk. Srt antamzn iinde ay, eker tardk. Vakit yeterli olursa molalarda ve s kurduumuz tepelerde, meyve suyu kutularnda ya da plastik pet ielerde ay demliyorduk. Plastik pet ieyi tamamen su ile doldurup hava almayacak ekilde atee veya kzn stne braknca, ie yanmyordu. Yamuluyor, bzlyor ancak delinmiyordu. te bu ielerden elde ettiimiz kaynar suda ay demliyorduk.


lerleme srasnda ufak tefek taciz atlarna maruz kalyorduk. Terristler ne yapmaya altmz, hangi hatta kadar ilerleyeceimizi kestirmeye alyorlar, hibir zaman amansz bir atmaya girmiyorlard. Bazen beklenmedik bir yerde karlayor ksa bir temastan sonra temas kesip syrlyorlard. Mevsim son bahard. Buralar rgtn k iin hazrlk yapt yerlerdi. K geirmek iin, genellikle su kaynaklarna yakn rt ve gizlemeye uygun arazi kesimlerini seiyorlard. Arazide birok kkba ve bykba hayvan srleri vard. Her srnn bana bir gzc brakmlard. Bu gzcler, srye doru yaklatmz ve almaya kararl olduumuzu grnce sry paralara ayryorlar, terk ediyorlard. Bazen de taciz at yapyorlard. Bulduumuz koyun srlerini ve erzaklar toparlyor, daha sonra pemergelere veriyorduk. Eer zaman bulursak hayvanlarn bazlarn kesip kumanya iin kendimize ayryorduk.

Mevsim etkisiyle hava bazen scak, bazen de souk oluyordu. Zaman zaman yamur yayordu. Gnee otursak terliyor, glgeye otursak yorduk. Biz de bamz glgede, ayaklarmz gnete brakarak denge kurmaya alyorduk. Bir haftaya yakn Kerya-Deri kampnda kalm, biraz dinlenmi kendimize gelmitik. Zap kamp ele geirilmi. Ling dalar iwi ve Kerya-deri kamplar ele geirilmiti Byk terrist guruplaryla karlalmam, bir trl temas salanamamt. Ufak tefek atmalar oluyor depolar ve snaklar ele geiriliyordu. Beklenen seviyede ne terrist zayiat, ne de malzeme ele geirilmiti.

ukurca Taktik Snr Alayndan, Harekt yneten taktik komuta merkezinin verdii leri harekat emrinden sonra, Kerya-Deri kampndan intikale balam, iki gnlk yryten sonra K.Irak ilerinde bir tepede Saddam ynetimi zamanndan kalma bo ve ykk eski bir karakola varmtk. Burada dinlenme imkn bulmutuk. Bu eski karakol iwi kampnn hemen gneyinde bulunuyordu. Geceyi bu karakolda geirmitik. Eski karakollarn evresi maynl olurdu. Tuzaklama ve mayn ihtimaline kar detektrlerle arama yapardk. Eski mevzilerin uzaktan kumandayla tuzaklanma ihtimaline kar buralara girmezdik. Her gittiimiz yerde yeniden mevzii ina ederdik. Asayi komutannn bulunduumuz blgeye geleceini rendikten sonra helikopter iin ini yeri tespit ettik. Sis bombalar hazrland. Helikopterin inecei alann mayn aramas detektrlerle yapld. Pilotlarla telsizden temas kuruldu. Birka dakika ierisinde helikopterin sesi duyuldu. Saat usulne gre yn tayini yaplarak helikopterin inii saland. Bulunduumuz sektr 4 tabur seviyesindeydi. ki Jandarma Komando Taburu (Van Jandarma Komando Tb. Ve rnak kizce Jandarma Komando Tb.), Bir Da Komando Tb. (Van 4. Da Komando Tb.) ve Bir zel Harekt Grup Komutanlndan oluuyordu.

Helikopterle bulunduumuz blgeye gelen dnemin Asayi Komutan, dier tabur komutanlar ile bir deerlendirme yaptktan sonra blgeden ayrld. Asayi Komutann uurladktan sonra, Grup komutan yanmza gelerek mjdeli haberi verdi. Terristlerin a ve susuz, Zap kampndan kmaya altklarn, ilerleme istikametlerine helikopterlerle indirileceimizi, bundan sonra yrmeyeceimizi bildirdi. Gideceimiz blgede tkama grevi yapacaktk. Yani sadece bekleyecek gndz gzetleme gece ise pusu grevi icra edecektik. Ayn zamanda gideceimiz yerde takviye olarak bize katlacak, iki Jandarma Komando Timi ve 150 kadar pemerge kuvveti bizimle ortak hareket edecekti.

Komutann emri alndktan sonra zel Harekt Grubu olarak helikoptere binmek iin tertiplendik. Hazrlklarmz tamamladktan ksa bir sre sonra havada arka arkaya 2 Skorski helikopteri belirdi. Bulunduumuz tepeye srayla ini yaptlar. Yeni operasyon blgesine intikal iin nce, bizim B timi ile Tayfun Astsubayn B timi hazrland. Timler srayla helikopterlere bindiler. Yava yava yerden ykselen helikopterin ierisinde 22 gn boyunca yrdmz araziyi bulmaya alyordum. Tim elemanlarnn yzne, yrmekten kurtulmann yar mutluluu, nereye gittiimizi bilememenin ve neyle karlaacamz kestirememenin tedirginlii yansyordu. Timlerimizin bundan nceki operasyonlarda indirildii blgede genelde scak temasla karlardk. Bu tip grevlerde skan bir piyade birliine yardma gider, ate altndaki bir ehidin ekilmesi veya zor durumdaki bir yaralnn kurtarlmasna yardmc olurduk. Hi kimsede korkudan eser yoktu. Karlalabilecek durumu az ok tahmin ediyorduk. Aslnda bizim iin operasyon yeni balyordu.

elik kanatl kuun iinde havada szlrken, Bazen bir tepenin yamacndan, bazen bir kayaln stnden, bazen birliklerin zerinden geiyorduk. Geen bahar, Mays aynda yaplan operasyonda geldiimiz, 25 gn boyunca s kurduumuz, iya, Meluni ve iya Gambini tepelerinin yanndan geiyorduk. Bu tepeler ve aslnda grnen her tepe Trk askerinin kanyla sulanmt.


Son operasyonda bu tepelerde verdiimiz ehitler gzlerimin nne geldi. ya-Meluni tepesinde, Astsubay Alemdar ALBAYRAK bir mayn hayattan koparmt. Kahpe mayn o kadar bykt ki rahmetlinin naan bir gece boyunca aram bulamamtk. Ertesi gn sabah 500 metrelik bir uurumun dibinde bedeninin te birini bulmutuk. Birok greve beraber gitmi srt srta vermitik. Nianlyd evlilik planlar vard. emdinli, Derecik, Yeilova, Balkayalar, Gney Dalar, Hisar tepede ac tatl gnlerimiz gemiti. Saysz atmaya girmiti. Gneydounun her danda ayak izi vard. Bingl dalar, Diyarbakr dalar, Mardin dalar Tunceli dalarnda en azl vatan hainleriyle arpm Timinden ok sayda ehit vermiti. Krklareliliydi, 24yandayd. Ayn tepede Er Sleyman, szma giriimi srasnda mevzi ierisin den bir el bombasnn zerine vcudunu siper etmi, arkadalarn kurtarmak iin kendi cann feda etmiti. zmirliydi 20 yandayd. ehitler kervanna onu da eklemitik. kisi de mert, drst, insan gibi insanlard. Daha hayatn baharnda, hayallerini sevdiklerini, brakp gitmiler, onlarn rahat ve huzurlu yaamas iin kendi canlarn feda etmilerdi. Aslnda her tepede bir Mehmetiin kan, bir anann umudu, bir sevgilinin hayalleri gmlyd. Bu topraklar ne cana, ne de kana doymutu. imden gizlice tm ehit Mehmetikler iin dua okudum.


Timleri yeni grev yerine brakan helikopterler, daha sonraki uularnda gurubun kalan ksmn alacaklard. Pilotlar, Diyarbakr Jandarma Hava Grup Komutanlnn pilotlaryd. Birliklerimiz Diyarbakrda yan yana olduundan, birlik amblemimizden, silah ve tehizatmzdan bizleri tanyorlard. Konumadan, gzlerimizle iletiim kuruyor selamlayorduk. Grev blgesinde bulunduumuz tepelerden yakn noktalardan geerlerse selamlama uuu yaparlard. Onlarn bir selam btn yorgunluumuzu unuttururdu. Bizi bir ataktan alrlar, teki ataa brakrlard. Bazen bir yaralnn kurtarlmasna Bazen bir ehidin ate altndan ekilmesine, skan bir birlie takviye indirilmesine katlrlard. Pilotlarn nazik ve kibar konumalar, bizleri bir anda yaadmz vahi hayattan ok uzaklara alr gtrrd. elik kanatl kartallarla, iindeki elik yrekli pilotlarmzla gurur duyardk.

inde bulunduumuz helikopter yarm saat kadar K.Irak semalarnda utuktan sonra, Zap kamp zerinden emniyetli uu hattndan, Tuncer stemenin liderliinde, Kanimasi adnda kk bir kasabaya indirildik. ndirme yaptmz bu yerleim blgesine yakn bir yerde ilk gzmze arpan bir kilisenin bulunmasyd. Kilise dardan grnd kadaryla temiz ve bakmlyd. Filmlerde grdmz Avrupa kentlerinin kiliseleri gibi dndan muntazam grnyor, ibadete ak olduu dardan baknca anlalyordu.

ndirme yaptmz alana yakn kylerde konulanm zrhl birlikler vard. Bu birlikler Silopiden snr gemiler, karayolundan buralara kadar ulamlard. Bir an arm ve afallamtm. Snrmzn hemen dibinde yaayan halkn Mslman olduunu dnrdm. Yakn kylerde yaayan, pemergelerden blgede Hristiyanlarnda yaadn rendim.


Ne garip terristlerin yakp ykt boaltlm Krt Kylerini grnce iimiz szlar, ykk evlerin arasnda bazen kap kacak, bazen krk bir lamba grrnce burada yaayan insanlarn nerede ve hangi artlarda yaadn merak ederdim. Beni en etkileyeni de boaltlm bir kyn hemen yaknndaki ky mezarl olurdu. nsanlar terr ve sava nedeniyle yaad topraklar, evleri, tarlasn, bahesini brakp gitmilerdi. Mezarlklar ylece duruyordu. Yaanan savaa ve insanlk aybna ahit oluyorlard. Irak ilerinde baz ky mezarlklarnda ha iaretli mezarlarda gryorduk. Aslnda bu mezarlarn eski olduunu dnrdm. Her evin her ocan aslnda bir hikayesinin olduunu bilir terre ve savaa iimden bin kez lanet okurdum. Ama kiliseyi ve orada yaayan Hristiyanlarn hayatlarnn pek deimediini grnce savanda adaletsizliini, Avrupal misyonerlerin bo durmadn, PKKya neden destek ktklarn bir kez daha anlardm. Tm insanlarn eit yaamasn ve insanca yaamasn istemeyen glerin, dnyann her yerinde olduu gibi bu corafyada da fakir halkn srtna bindiine gzlerimle ahit olurdum. Bu ister snrn bu tarafnda olsun, ister br tarafnda olsun hi fark etmiyordu.

Pkky destekleyen onu taeron olarak kullananlarn, dillerine doladklar szde Krt sorunu diye halka yutturmaya altklar politikalarnn, Irakta da ilediini gryorduk. Halk fakir, perian ekmee muhta bir halde hayat srerken, K.Irak Krt blgesindeki szde airet aalar veya yneticilerinin Japon mal arazi tatlarna bindiklerini gryordum.

K.Irakn rantn elinde bulunduran, Barzaninin Pemergelerini de yakndan tanma frsat bulmutuk. Szde ordu hizmetini yapan bu insanlarn eitimsiz, sadece silah kullanmasn bilen insanlar olduunu, bu silah bu gn PKKya evirenin yarn bize de evirebileceini dnyordum. Szde ordularnn bana Barzani kendi akrabalarn komutan olarak atamt. Bir operasyonda Yzba olan bir dahaki operasyonda Albay veya General olarak karmza kard.

Pemergelerin ierisinde Trke bilen Azeriler vard. Azeriler, kendilerinin randan kaan rejim muhalifleri olduklarn, parayla askerlik yaptklarn anlatrlard. Her operasyonda 10-20 dolar gndelikle pemergeye askerlik yaptklarn, PKKnnda zaman zaman snr Karakollarmza saldrlarnda bu tip kiralk askerleri kullandklarn ama kendilerinin Trk Karakollarna saldrlara katlmadklarn sylerlerdi. Pemergelerde ne dzen vard, ne de disiplin. Kendi aralarndaki haberlemeyi havaya silah atyla yaparlar, ses disiplinine uymazlard (Bir at toplan, iki at hzlan, at tehlike var.). Yanlarnda yufka ekmek, domates ya da peynir gibi aperatif yiyecekler bulunurdu. Onlarla karlatmzda bize ay demlerlerdi. Bizde onlara srt antamzda bulunan kumanyalardan (dardanel ton bal, barbunya pilaki, yaprak sarma, kuru fasulye v.b.) verirdik. Aralarnda Trke bilenlerle yaptmz sohbetlerde, hepsinin bir frsatn bulup Trkiye zerinden Yunanistana oradan da Avrupaya kama hayallerini dinlerdik. Anlalan onlarda bkmlard bu corafyada yaamaktan. Bekli de sistemli olarak bktrlmlard. te bu adamlarla ortak operasyon yapacaktk. Yaplan antlamalar gerei, amalar sadece bulunan silah ve malzemelerden pay almakt. PKK ile savamak yerine, ya karlamamay ya da kamay setiklerini gryorduk.
Ne yazk ki Dnyann en zengin petrol yataklarna sahip lkesinin insanlarnn, hala ilk a insanlar gibi ganimet peinde komasn yadrgardk. Ama Barzaniye yakn adamlarn lks jiplerle bu topraklarda gezdiklerini grrdk. Bu ikilem her zaman karmza kar feodal dzenin acmaszl yine halktan ve onun ocuklarndan karlrd.

Helikopterler yeni gelen timleri indiriyor, kalan timleri almak iin tekrar havalanyordu. ndirme yaptmz noktada tm hazrlklar bitmi, kumanya ikmali yapmtk. Kalan timler de sortiler halinde bize katlmlard. Pemergelerin klavuzluunda, dar sk ormanlk bir geitten geip, dalara doru trmandk. Pemergeler nden gidiyordu. lerlerken bir veya iki kiiyi nc gndererek keif yapyorlard. Keif iin giden grup tepenin emniyetini alyor, daha sonra kalan ksm devam ediyordu. Bu ekilde ilerleyerek hava kararmaya baladnda Dinazor kayalklarna vardk. Gece ilerleme zorlat iin Dinazor kayalklarnda s tesis ederek geceyi burada geirdik. Gnn aarmasyla birlikte ilk gne klaryla harekete getik. Hakkari ili ukurca ilesi gneyinde, snrdan 10-15 km ieride, Kanimasi ile Amedya ehirleri arasnda, Parasiya dayla, Metina dann birletii boyuna vardk. Douda Parasiya da, batda Metina da vard. Jh grubu ve Jandarma Komando Timleri bir tepeye Pemerge grubu dier tepeye yerletik. Bizler kale gibi mevzi yaparken hemen yanmzdaki tepede konulu bulunan pemergelerin mevzi yapmadklarn gryorduk. Bir ate yakarak evresine toplanyorlard. Geceyi geirmek iin hazrlk yapyorlard. Grup Komutan Pemergelerin bu disiplinsiz davranlarn, ses k disiplinine uymadklarn bildii iin ayn tepede konulanmamz istemedi. Sadece irtibat iin bizden bir unsur onlarla kald. Onlardan da birka kii bizim bulunduumuz tepede kald.
Sabah olduunda bulunduumuz alann, PKK terr rgtnn kamp olduunu anlamtk. Kamp ierisinde arama tarama faaliyeti yapyorduk. Yer yer aalarn altna yaplm ta mevziler, avc boy ukurlar, tahkim edilmi ta mevziler, ate kalntlar, kadn ve erkek amar eskileri, lastik ve mekap ayakkab eskileri, bo ya tenekelerinden yaplma su kazanlar bulduk. Kazanlarn bulunduu yeri banyo olarak kullanmlard. Kayalarn arasnda kk bir maaray ktphane olarak kullanmlard. Ktphanede rgte ait kitaplar, fotoraflar ve dokmanlar vard. Aalarn arasnda yatma yerleri yaplmt. Arama srasnda bir unsur 5000 adet 14.7 lik (doka) uaksavar mermisi buldu. Bulunan mermiler yanmzdaki Pemergelere teslim edildi. Yine topran altna gizlenmi bir malzeme deposunda ele geirilen un uvallar, kuma toplar ve diki makineleri kayda geirilerek Pemergelere teslim edildi. Ayn blgede sk mee aac demeti ierisinde 3 adet MKE yapm G-3 piyade tfei bulundu. Muhtemelen daha nce baslan snr karakoldan veya ehit edilen askerlerimizden gasp edilen silahlard. Bu silahlar aratrlmak iin s blgesine gnderildi.

Ele geirilen silah mhimmat ve yiyecekler saylarak kayda geiriliyor, daha sonra Pemergelere teslim ediliyordu. Blgenin bo olmad ve her tan veya aacn altnda bir terrist kalntsnn bulunmas nedeniyle aramann apn geniletiyorduk.

11.10.1997 gn Saat 12.00 sralarnda iki B timi Metina dalarnn kuzey yamalarnda, dere yatanda arama yapan timlerin emniyetini alyorduk. Metina Da ile Trkiye snr arasnda bo bir kyde, C timleri arama-tarama faaliyeti icra ediliyordu. Aramada bulunan ay ve ekerin Pemergelere teslim edildiini telsiz anonslarndan takip ediyorduk.


Operasyon blgesinin en gney ucundaydk. Bir elimiz tetikte mevzilenmi her an bir kayann arkasndan ate edilmesini veya zerimize roket atlmasn bekliyorduk. Ancak herhangi bir ate almad ve herhangi bir grntde alnmad. zel Harekat Grup Komutan bulunan 5000 uaksavar mermisinin Bulunduu bu blgede yksek bir kesimde uaksavarn kendisinin de saklanm olabileceini, bunu bulmamz gerektiini onun iin arama tarama alann geniletmemizi istedi. Blk komutan telsizden, Pemergelerin yksek arazi kesimlerinden batya doru ilerleyerek, zirve hattna yakn blmlerde emniyet almalarn, bizim timlerinde dan eteklerinden, aada dere yataklarnda ve bo kylerde arama yapacak C timlerinin emniyetini almamz bildirdi.
Pemergelere tercman aracl ile durumu bildirdik. Sanki biz tersini sylemiiz gibi aldr etmeden kendilerinin byle bir grevinin olmadklarn beyan ederek geri ekildiler. Pemergelerin bu tutumlarn Grup Komutanna ve Blk komutanna bildirdik. Onlarda arama yapan unsurlarn emniyetinin bizim timler tarafndan salanacan, bulunduumuz yerden, doudan batya doru doru hareket etmemizi ve ilerlememizi bildirdiler.

Tim Komutanlar ve Unsur Komutanlar olarak kendi aramzda yaptmz kritik sonunda, yaplacak hareketin riskli olduunu deerlendirdik. Yaptmz deerlendirmeyi Tim komutanlar Blk komutanlarna telsizden bildi. Blk komutannn telsizden verdii Haftanine Kadar gideceksiniz emri, kesin, net ve anlalrd. Bu emrin askerlikte emir veriyorum gerekirse leceksiniz olduunu hepimiz biliyorduk. Yaplan telsiz konumalarndan sonra, tereddt etmeden iki B timi toplam 22 kii (Bir tim 16-17 kiiden oluur ancak operasyon devam sresince yryemeyecek kadar hastalanan ve sakat kalanlar s blgesinde emniyet iin brakmtk.), emredilen sarp kayalara trmanmaya baladk.

B timleri Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbalardan oluuyordu. Gruptaki Uzman Erbalar saysz snr tesi harekta katlmlar, bu yerlerde gz kapal gezebilecek kadar buralara gelip gitmi, saysz atmalara girmilerdi. Atlan her merminin hangi silahtan ktn bilen, tkendikleri yerde tekrar sfrdan balayan kahramanlard. Sanki yeni operasyona km gibi zinde hareket ederler, durularyla herkesi kendilerine hayran brakrlard. Btn bunlarn yann da klasik askeri disipline pek uymazlard. Kendilerini her zaman zor arazi ve sava artlarna altrmlard. Onlarla olduumda ne dalar ne de snrlar bize vz gelirdi. Bizim Timin Adn, Admz snr bozan koymutuk.
Dalarn zirvesine gre yamalardan ve mahkm arazi kesiminden kendi emniyetimizi alyor, hem de aada arama yapan unsurlarn emniyetini alyorduk.

lerleme istikametimizde ve yaknmzda yerleim yeri yoktu. Aada dzlkte bo kyler vard. Bu kyler C timleri tarafndan aranyordu. Bu tepeler halk tarafndan 5-6 senedir, beklide daha uzun bir sredir kullanlmyordu. Ne evrede ky vard, nede hayvan otlatan oban. PKK terr rgt bu blgede halkn yaamasna izin vermezdi. ok youn ve taze insan izleri vard. Sonbaharda yaan yamurlardan dolay yeeren otlar ezilmi, krlm daha sararmamt. En fazla bir gnlk izler vard. Ayak izlerinden patika olumu, ayakkabnn toprakta brakt izler ypranmamt. Kalabalk bir terrist grubunun blgede olduunun emareleriydi. lerleme istikametimiz operasyon blgesinin dndayd. Oysa bize sylenene gre terristler zap kampndan kmlard. Biz onlar doudan bekliyorduk.

Hem ilerliyor hem de hkim arazi kesimlerini ve zirveleri gzetliyorduk. Yrdmz alan sarp kayalk ayn zamanda sk meelik bir aland. Ksmen rt gizleme salyordu. lerlemeyi zor yapyorduk. Bazen trmanyor bazen de, gei olmad iin trmandmz yerden geri iniyorduk. Arazi daha sarp ve zor olmaya balad. Bazen yardmlamadan trmanamyorduk. El ele verip kayalar trmanyorduk. s blgesinde 3-4 km kadar uzaklam, arama yapan unsurlarla da gz temasn kaybetmitik. Telsizle temas kuruyorduk. Yrdmz arazi ok sarp ve sszd. Bir da silsilesini bitirmi baka bir yamatan dier dan yamalarna szlyorduk. Bir anda kayalk bir srta girdik srt geit vermedi. Trmanarak zirveye yneldik.

Aa sarksak baya mahkmda kalacaktk. Kayala trmantan sonra nefes nefese kaldk. Kayay trmanan ilk dzlkte, bir aacn dibine, ya da bir kayann kovuuna oturuyordu. Kimi suyundan bir yudum aldktan sonra elinin tersiyle alnnn terini siliyordu. Ben ndeki kiiyle biraz daha ileri gidip bir aacn dibine kendimi braktm. O kadar yorulmuum ve nefes nefese kalmtm ki bir soluk bir soluk daha derken kendime gelmeye nefesimi toplamaya alyordum. Bir elimde G 41 piyade tfei vard. Dier elimle hcum yeleimin arka cebinden su iesini kardm. ienin dibinde kalan son damla suyu itim.

Dier Timden Hseyin Astsubay ile Erol Uzman avu yanma geldiler, oturdular. Hseyin Astsubay hem hemerim hem de okuldan devre arkadamd. Hseyin Astsubayn ilk dou grevi, ilk operasyonuydu. Birlie yeni atanm meyil izninde dn yapm, evini tutmu ancak eyasn evine yerletirmek nasip olmamt. Grup komutan bu operasyona gelsin bir sonrakine gtrmeyiz demiti. Biz operasyonda iken yaplan ikmallerde kardeinden gelen mektupta, kardeinin evini yerletirdiini renmi ve ok sevinmiti. erkek kardeti. Kardeinin biri Diyarbakrda baka bir birlikte astsubayd. En kk kardei de Uzman Jandarma Okulunda renciydi. Erol Uzman avu Zonguldaklyd. Henz bir yllkt. Ama saysz operasyona katlm hep baarl olmu, disiplinli tertemiz prlanta gibi bir Anadolu ocuuydu. Nianlyd, ilk izinde evlenecekti. kimizde Evlilik planlar yapyorduk. O zamanlar bende nianlydm. Sohbetin konusu operasyonun ne zaman biteceiydi. nk 23 gndr arazideydik, artk bir sre dinlenmeye, en azndan bir Karakola ekilip temiz bir banyo yapmamz gerektiine inanyorduk. Btn bunlar kendi aramzda konuuyorduk. Operasyon dnnde Diyarbakrda, Da kap semtinde, surlarn dibindeki Kebaplardan, cier kebap yemeyi planlyorduk.
Tim Komutanlar telsizden grup komutanna durum raporu verdiler. Bu artlarda, bu arazide yrmenin imknszln tekrar bildirdiler. Ancak; ilerlememiz istenmiti. Bizim Tim komutan yksek bir ses tonuyla Efe 40 unsuru kalksn ve devam etsin dedi. Bundan sonra kalan noktaya 6 kiilik bir timle gidecektik. Disiplin kanunlara nizamlara ve emirlere mutlak itaat astn ve stn hukukuna riayet etmekti. Bu emrin ne anlama geldiini hepimiz biliyorduk.
Elimdeki silaha dayanarak, hzl bir ekilde oturduum yerden kalktm. Bizden birka metre tede zirvelere doru mevzi alarak bekleyen Adanal dris Onbaya doru ya bir adm, ya da iki adm atmtm ki, ortalk cehenneme dnmt. Silah sesleri roket patlamalar dalarda yanklanyordu. Havay kesif bir barut kokusu sard. Ani bir refleksle kendimi geriye doru attm. Adeta uarak havada birka yuvarlanmadan sonra bir kayann arkasna dtm. Yere derken diz kapam bir kayaya arptm. Acyla kark kfr bastm. Canmn yandn ve yaralandm dnen Tayfun Astsubay ne oldu Sleyman bir eyin var m? diye sordu. yok, komutanm dizimi kayaya arptm dedim. Her yerden, her kayann arkasndan, her aacn dibinden her kovuktan zerimize ate ayorlard. Kafamz kaldrmaya frsat vermiyorlar, mermiler samza, solumuza dyor, kurumu topraktan toz paralar kaldryordu. Her merminin yere demesini topraa saplanmasn gzlerimizle gryorduk. zerimize atlan roketler, yukarda havada patlyor, ya da yaknlarmzda bir kayada patlyordu. Roket patlamalarndan kulaklarmz neredeyse sar olacakt. Ortal barut kokusu sarmt. Yer yarlsa yerin iine girecektik. lk atein okunu atlattktan sonra evreme ve bulunduum yere baktm bir kayann arkasnda Tayfun astsubay ben ve Blent astsubay mevzilenmitik. Ancak kafamz kaldrmaya frsat vermiyorlard. Ayn zamanda telsizden Grup Komutanna ate altnda olduumuzu bildiriyorduk. Grup komutan olas helikopter isteine kar yerimizi renmeye alyor, bulunduumuz yerin tam koordinatn renmek istiyordu. Ancak telsiz arlarna cevap vermek yerine, alan atelere karlk vermeye alyorduk.

Elim tetikte saa sola ate etmeye baladm. lk atein okunu atlatnca, etraftaki arkadalarda bulunduklar yerden hkimlere ve ormanlk alana ate etmeye baladlar. Bir kii ate edince kendimize gvenimiz gelirdi. Ben ve birka arkada ate etmeye balaynca terristlerin etkili ateleri azald, bu srada manevra yapma imkn bulduk. Bulunduumuz kaya bizi fazla korumuyor kii skp kalmtk. Youn ate yiyorduk. Biran nce buradan kurtulmann yollarna bakyordum. evreyi kontrol ettikten sonra ate altnda en yakn bir kayann arkasna mevzilendim. Tayfun Astsubay aa doru sarkt. Bulunduum kayala Blent Astsubayda geldi. Eski yere nazaran buras biraz daha koruyordu Hem de sevk idare bakmndan elemanlarla gz temasmz vard. Bize ate eden ve bizden daha yksek tepeciklerde mevzilenmi terristlere rahat ate imkn veriyordu. Tepelere doru tek tek ate etmeye baladm. Her aacn dibine, her kayann kovuuna muhtemel hedef noktalarna bazen tek tek, bazen de darbeler halinde ate ediyordum.


Terristlerin lk ateinden sonra bulunduklar yerden ayrlmayan, muhtemelen ilk mermilerin isabet ettii Hseyin astsubay ve Erol Uzman avu aacn altnda ylece kalmlar yana yklmlard. Kprdamyorlard. metre mesafedeydik ama yanlarna gitmemize izin vermiyorlard. Yarallarla bizim bulunduumuz yere youn ate ayorlar, onlara yaklamamza izin vermiyorlard. Hseyinle Erol akta kaldklar iin mermi yemeye devam ediyorlard. Yarallara yardm etmemiz ve oradan ekmemiz lazmd. Ancak yle bir youn ate altndaydk ki bulunduumuz streden bamz bile kaldramyorduk. drisle beraber ate younluunu artrdk. Yanmza Sedat da geldi. Sedat da toplu bomba atar silah vard. O silahn etkili atyla en azndan yarallarmz emniyetli bir blgeye alabilecektik. Sedat silahn kurdu, ata hazr hale getirdi. Bu Silah ngiliz yapm MGL bomba ataryd. Grnmeyen hedeflere 300 350 metreden bomba atyordu. El bombasnn atlamad uzak alanlar bu silahla bask altna alyorduk. zellikle gece szma giriimlerinde etkili kullanlyor ve ok faydasn gryorduk.
Sedata ilk atn gneyimizdeki hkim noktalarda kalan yumurta eklindeki tepeciklerin zirve noktalarna ve kayalk alanlara 30 - 40 metre aralklarla yapmasn istedim. Sedatn rahat ate edebilmesi iin drisle beraber tepelere youn atee baladk. Sedat rahat bir ekilde tam da istediimiz noktalara atn yapt. Bombalar ard ardna tepelerde patlad. Beyaz bir duman kard. Biraz daha kendimize gven geldi. Arkamzda kalan yarallarmza da dier tim elemanlarnn yaklatn ve ekmeye altklarn grdm. Etkili ata devam edersek yarallarmz ekilecek bizde pusudan syrlmay deneyecektik. Pusunun tam lm merkezinin iindeydik. Bir pusuda, lm merkezi ierisinde kalanlarn tamam imha edilirdi. Btn ar silahlar bu noktaya evrilirdi. Btn bu hengmede, lm merkezinde yaamann yollarn ararken, ayn zamanda bu blgeden yarallarmz da ekip kurtulmak lazmd. Btn abamzla, soukkanllkla ate stnln ele geirip, topluca imhadan kurtulmamz gerekiyordu. Bize en yakn dost unsurlar mahkmda kalm, biz ise dost birliklerle, terristlerin arasnda ve de terristlerle ii ieydik. Btn silahlar sesinden tanrdk. Kalenikofun sesini, Biksinin sesini ayrt edebilirdik. Atlarn ok yakndan yapldn hissediyorduk. Etkili gzetleme yapamadmzdan ate edilen yeri tam gremiyorduk. Hilal eklinde bir pusunun ortasnda tahminen terristlere, yer yer 10 - 20 metre mesafedeydik. Bize yakn Timlerin ate destei yapmas durumunda, atelerinden etkilenmemiz sz konusuydu. Zaman zaman ate destei istediimizde, onlardan alan atein bizleri bask altna aldn gryor derhal atei kestiriyorduk. Bizi bekliyorlar ve ona gre mevzilemilerdi. ekilme istikametimize devaml roket at ve makineli silahlar kullanarak, geri ekilmemizi engellemeye alyorlard. Bu sre zarfnda lmeyi dnmekten deil de, ailelerimize ehitlerimizin bile gidemeyeceini dnyor, hi deilse ehit olduktan sonra bile terristlerin eline gememek iin son mermiye kadar atmay, bu arada yardma gelecek Sper kobra helikopterlerinin desteinde ehitlerimizin alnacan dnyordum.


Cephaneyi tasarruflu kullanmaya alyordum. Hseyinin ba yana dm gzleri akt. Mavi gzleri bana bakyordu. Artk kmldamyordu. Sanki yorulmu uykuya dalmak ister gibiydi. Elindeki silah sk sk kavram, cansz ifadesiz kmldamadan son grevini icra ediyordu. Arkasnda kalanlara bir mesaj veriyor, ehitliin onuru ile yz nurlanyordu. Hayata hi direnmedi sessizce geldi sessizce gidiyordu. Maviydi gzleri akmak akmak bakard. Takl kalan gzleri ile sanki bana bir ey demeye alyordu. Anasna, babasna, kardelerine, sevdiklerine beklide son bir ey sylemek istiyordu. 10 dakika nce kurduumuz hayallerini benim yaatmam ister gibi bakyordu. Yeni evini bile gremeyecekti. Arkasnda iki asker karde, bir nazl e, gz yal bir ana bir baba brakarak gidiyordu. Hi kannn aktn grmedim. Sanki Irak topraklarna kann vermek istemiyordu. Direniyor, hayata tutunmaya alyordu. Nutkum tutulmu boazlarm kurumutu. Onu oradan nasl kurtaracam dnyordum. Benden baka sanki herkes alyor, aalar, kular toprak silahlar bile alyordu. Ama ben alayamyordum. Alamak istiyordum, alayamyordum.

Erol kmldyordu. Yaama tutunmaya alyordu. Canlyd, bedeni titriyordu. Belki de dn hazrlklarn hayal ediyordu. Vcudu sarslyor, ayaklar kmldyor ama konuamyordu. Ald mermi yaras nedeniyle alnndan szlen kan toprakla kucaklayordu.
Dedeleri ona anakkalede, Afyon Kocatepede, Kars Sarkamta rezervasyon yaptrm, onu bekliyorlard. Nianlsn gryordu belki, yarm kalan hayallerini, umutlarn, anasn, babasn, kardelerini dnya gzyle son kez hayal ediyordu. Belki oda onlara ne ok sevdiini sylemek isterdi son bir kez kim bilir. Hem kallelere ate ediyor hem de kurtarma harektn gzlemliyordum.
Tayfun Astsubay Erolu srtna ald. Gzleri nemlenmiti. aresizdi. stese dalar delerdi onu yaatmak iin. Erolu o yetitirmi, her trl zorlu grevi birlikte tamamlamlard. Tayfun Astsubay lm gze alarak mermi yamurunun altnda, babann evladn srtlad gibi srtlad onu. Erol anlamt, konuamyordu. Erol son kuvvetiyle vcudunu kasyor, elleriyle Tayfun astsubayn yzndeki kirli sakallar okuyor seviyordu onu. Vcuduyla konuuyor dili dnmyordu. Kurtar Beni Komutanm, Sevdiklerim var diyordu elleriyle. Umudu vard yaamaya. Yarnlar grmeye umutluydu. Genti daha 24 yandayd.


Yaral ve ehidimizin, lm blgesi ierisinden, daha emniyetli, daha az ate tutan bir blgeye ekildiini grdm. Bulunduumuz alana helikopter inmesinin imkn yoktu. Emniyetli bir blgeye kadar srtta tamamz gerekiyordu. Tama hazrlklar devam ederken terristlerle karlkl ateimiz devam ediyor. Zaman zaman ok youn ate ederek bizleri yldrmaya alyorlard. Sedata ne kadar bomba atar mermisi kaldn sordum. 20 tane kald komutanm dedi. Silahn bir daha doldurmasn, yumurta eklindeki tepeciklere ve kayalklara tekrar bomba atmasn istedim. Sedat normalde her operasyonda 40 mermi tard. Demek ki imdiye kadar mhimmatn yars kullanmt. Silahn doldururken rahat nian alabilmesi iin drisle tekrar darbeli olarak atee baladk. Sedatn son pozisyonunu grmek iin baktm, silahn kuruyordu.
Tekrar ate etmek iin nian aldm. Tetie dokunmamla birlikte, bulunduumuz kayalklara roket mermisi isabet etti. ok iddetli bir patlama, basn ve scaklk pozisyonumu bozmutu. Bir anda patlamann meydana getirdii basncn etkisiyle sendeleyerek geriye doru srt st dtm. Sedat ise hemen arkasndaki mee aalarnn arasna yuvarland. Tekrar doruldum ve ate etmek iin kayaya vcut arlm verdim. Bu arada Sedata baktm, alnnda iki kann ortasndan adeta kan fkryordu. Sedat kafasndan yaralandn grnce rengi att. Edirneliydi, sarnd. Sar rengi buday sarsna dnmt. Vurulduunu anlad. Silahn yere brakt. Bir eliyle yaraya bask uyguluyordu. Kan tazyikli bir ekilde akyor sanki durmayacak gibiydi. Koluna girdim Sedat merak edecek bir ey yok sadece bir syrk var dedim. Yanmza yardma gelen bir arkada harp paketini kararak Sedatn yarasn sard. Onunda dier yarallarn yanna gitmesini istedim.


Halsizlemi, canm dermanm kesilmi, soluk alamyordum. Tetie bastmda tetii ezmeye gcm yetmiyordu. Artk gcm kalmamt. Elimdeki silah tamakta glk ekiyordum. Roketin meydana getirdii basncn etkisinden olduunu dndm. Sonra bir anda, hcum yeleimin arka ksmnda tadm ve gece mevzilerin nlerini tuzaklamak iin kullandm C 4 ve TNT kalplaryla, el bombalarnn patlamadan etkilenip etkilenmediini kontrol etmek istedim. Tfei sa elime alp sol elimle nce el bombalarn yokladm. kisi de salamd. Biraz rahatlamtm. Tekrar ate etmek iin tfein kundan kavrayacamda sol elimin avu iinde kan grdm. nce Sedattan bulam olabileceini dndm. Sonra bir hamlede sol elimi hcum yeleimin altndan soktum. Yelein altnda operasyon boyunca giydiim yeil tirt yokladmda, tirtn slandn fark ettim. Bende isabet almtm. Muhtemelen nian aldm esnada sol koltuk altmdan vcuduma giren arapnel paralarnn hedefi olmutum. Artk nefes almakta glk ekiyordum. Cesaretimi toplayp yarama bakamadm. Sadece elimle tirt yokluyor kanama durumunu kontrol ediyordum. Yarann byk olabilecei ve i organlarmn darya kabileceini dnyor, gereklerden kamaya alyordum, yarama bakamyordum. nsan byle bir durumla karlatnda nasl bir duygu ve dnce ierisinde olabilirdi. Yorgunluk bir tarafta, vatan topraklarndan uzak, aileden sevdiklerinden uzakta, ssz bir dan yamacnda, cehennemin ortasnda, birde artk yaralsn.

22 kiilik ekibin yars yaralanm salam kalanlar atmaya devam ediyor, sen de bir mermi atmak istiyorsun ama elin tetii ezemiyor nefes alamyorsun. Telsizin mandalna basp sadece arkadalarna beklide son sesini duyurmak iin ar yapmak istiyorsun. Son gcnle telsizin mandalna basp Abdullaha, Yavuza seslenmek, yardm istemek sesini duyurmak, son isteini iletmek, istiyorsun ama gcn takadn yetmiyor. aresiz ya lm bekleyecek, ya da ate altnda ilerleyip yardm ekibine ulaacaksn. lmek! Bu dalarda lmek, beklide kolay semekti. Yaamak daha zordu. lm nasl bir eydi ki. Uyumak gibi bir ey miydi? Sadece acsz sessiz uykuya dalmak, bir daha uyanmamak myd? Pusunun iinde, lm blgesinde hedeftesin. Artk gcn tkenmi nefes alamyorsun. Cierlerine temiz hava almak iin her yeltenmede, yarm nefesle yaamaya alyorsun. Nefes almaya altka, aldn nefesini susturmak iin her defasnda daha ok, daha iddetli ate ediyorlar, nefesin kesmeye alyorlard. Roketler artk havada ve uzakta deil, hemen yanmzda patlyordu.
Kalleler kanl elleriyle er namlularndan, daha ok can, daha ok umut daha ok kan istercesine ate ediyorlar aman vermemeye alyorlard. Blent Astsubay yaralandm grnce Sleyman durma hemen aa in, kendin gidebilir misin? dedi. are yoktu. Ya aa ineceksin, ya da bulunduun yerde son nefesini vereceksin. Hafife doruldum, ayaa kalktm. Giderim Komutanm dedim. Silahm elime aldm. Ayaa dorulurken hcum yeleimin st cebindeki telsiz yere dt. Son gcmle telsizi yerden almak iin yavaa yere doru eildim. Biliyordum ben almazsam terristlerin eline geerdi. Blent Astsubay oyalandm grnce azarlar gibi durma, brak telsizi dnmeyi cann kurtar dedi.

Kk bir tmsei geersem, hemen aada kayalklarn alt ate tutmuyordu. Hseyin ile Erolu buraya indirmilerdi. Ancak, tmsek devaml ate altndayd. Zaman zaman tmsekte roket patlyordu.
Baka are yoktu. Tek ekilme noktas orasyd. Her eyi gze alarak biraz da ne olacaksa artk olsun zaten yaralanmm diye iimden geirdim. Yrmeye baladm. Yrrken mermi sekmelerinin vzlts, merminin havada aklamas ve topraktan kard sesleri duyuyordum. Komaya dermanm yoktu. Mermi yamurundan bile kaamyordum.

Yamatan aaya, kayalklarn dibine indiimde Erolun da ehit olduunu, artk yaaman rendim. Salam olan arkadalar tamak iin mee aacndan sal hazrlyorlard. Sedatn kafas sarl, Refikin omzundan giren mermi ensesinin arkasndan km, esmer olan rengi kmr karas gibi olmu, sessiz ve endieli gzlerle olanlar gzetliyordu. Bir ara gz gze geldik. Bak iimi actmt. Ben mi ona acdm, yoksa o mu bana acd belli deildi. Bilinci ak soukkanl duruyordu. Arkadalar kolunu harp paketiyle askya almlard. O da yaamaya direniyordu. Tayfun Astsubay ve Murat Uzman avuun gzleri nemlenmi, artk kendilerini tutmuyorlar, alyorlard. Tayfun astsubay Tim Komutan Murat ise unsur komutanyd. Refik te onlarn timinde ve o da yaralyd. kisi de hem atmaya devam ediyorlar, hem de yaral ve ehitlerin ekilmesine yardm ediyorlard.


Bizim grupta herkes birbirini ok iyi tanrd. Evli olanlar ailecek grler, Ramazan aylarnda srayla bekrlar iftara davet ederlerdi. Eitim ve sporda tatl bir rekabet olurdu. Herkes birbirinin ailesini tanrd. Bu nedenle ayr gayr olmazd. Arkadalar arasnda yardmlama yaplrd. Timler kurulu-kadro olarak ayr tekilatlanmlard. Ancak birlik ve beraberlik ruhu en st seviyedeydi. Zor zamanlarda, atmalarda yardmlama daha ok olurdu. Bu birlikteki arkadalk kardelikten daha teydi. Hepsi dalnda profesyonel askerlerdi. Her trl silah kullanmay bilirler, patlayclarda ou uzmand. Kolay kolay kayp vermezlerdi.
Artk geri ekilmek iin son hazrlklar tamamlanmt. Yarallara ilk mdahale yaplmt. Benim yaral olduum fazla belli deildi. Roket atlarndan kolundan ve yznden yaralanan baka elemanlarda vard. Aa dere yatanda arama yapan Mustafa Astsubayn timinden birka kii bize doru yaklamlar, ancak yanmza gelmelerine terristlerin at izin vermiyordu. Salam olanlar ehitleri omuzlayarak geri ekilmeye baladlar. Kalan birka kii kayalklarn tepesinde atmaya devam ediyorlard. Yarallar ve ehitler ekilince pusudan syrlmay deneyeceklerdi.


Son bir hamleyle yamur sularnn oluturduu bir yataktan aa doru yrmeye baladm. 15 20 metre aada, bir kayann arkasna mevzilenmi Mahmutu grdm. Yanma gelmesine izin vermiyorlar, aramzdaki mesafeyi ate altnda tutuyorlard. Mahmut Komutanm bana doru gelin, ben size yardma geldim dedi. Artk bir yardm elini grm yaama umudum biraz artmt. Ama yrmeye mecalim kalmamt. Yava hareketlerle mermi ve roket yamurunun altnda 20 metre yryecektim. Koamazdm gsmdeki ar oalm ve gs kafesime bask artmt. Son bir hamleyle yrmeye baladm. Yrrken sama soluma mermiler dyor, ama bana isabet etmiyordu. Mahmuta doru 3-5 metre kala tam ikimizin ortasna bir roket mermisi topraa sapland. Roketin ucu topraa gmld, patlamad. Eer patlasayd hem Mahmutun hem de benim yaama ansm belki de olamayacakt. Takdiri ilahi adalet roketin patlamasn engellemiti. Mahmutla gz gze geldim. Komutanm ha gayret dedi. Kendimi yere braktm yuvarlanarak Mahmutun bulunduu yere dtm. Admm atamyordum son gcm yuvarlanarak harcamtm. Artk nefesimde bitmek zereydi. Mahmut hemen hcum yeleimin fermuarn at. Hcum yeleinden bir harp paketi kard. Nereden yaralandm sordu. Bende elimle kanl tirt gsterdim. Tirt syrd harp paketini gsme dolad, sa yanma skca balad. Ben yaray merak ediyordum. Mahmut ok mu dedim. Komutanm bir ey, yok sadece kk bir delik var dedi. Beni kandrdn, moralimin bozulmamas iin byle konutuunu dnyordum. Mahmuta ehitlerin ekilip ekilmediini sordum. Mahmut Onlar ekildi komutanm biz kaldk dedi. Benim silahm omzuna ast bir eline kendi silahn ald. Hafife eilerek beni srtna almaya alt. Ancak gsmdeki acdan eilemiyordum. Srtladnda nefes alamadm. Mahmuta silahm sen tut yr, ben senin omzundan tutunarak yrrm dedim. Bir suyolundan Mahmut yava yava inmeye balad. Bende omzuna tutunarak yryordum. Bazen arlm Mahmutun srtna verip ayaklarm sryordum. Bazen de sadece tutunarak gcm yettiince yrmeye alyordum.


Artk; zirveden aaya inmi, ormanlk bir alanda, ate tutmayan ve dou bat hattnda uzanan bir dere yatandaydk. Burada yardma gelen C timlerinin elemanlar ve Shhiye ekibi vard. Mahmuta beni brakmasn geri giderek dier yarallar ekmesini syledim.

Shhiye Uzman arkada yarama bakt ve bir ine yapt. Kendisine yaramn durumunu sordum. Bana nemli bir ey yok komutanm dedi. Arakasndan grup doktoruna telsizle ar yapt. Acil olarak bulunduumuz yere gelmesini ve ar yarallarn olduunu syledi. Ar yaralydm. Duyduklarmdan sonra yaama umudum biraz daha azalm artk kendimi deil, geride kalan annemi ve kardeimi dnmeye balamtm. Gzmn nne cenaze trenim geliyordu.

Bekir dere yatandan koarak yardma gelmiti. Yanma geldi Komutanm buraya helikopter inmez. leride dz bir alan var, orada C Timleri emniyet ald. Oraya kadar sizi ekeceim dedi. Dere yatanda Bekir nde, ben onun omzuna tutunarak 300-400 metre kadar yrdk. Hafif bir srt ap arkadaki dzle varmamz gerekiyordu. Kayalarn arkasna mevzilenmi C Timi elemanlar bizim yaklamamz bekliyorlard. Srt aarken tekrar ak bir alanda atee maruz kaldk. Bekir bir kayann arkasna mevzilendi. Ben akta kalmtm. Son bir hamleyle kk V eklinde bir kayann arkasna kafam ve gvdemi gizledim. Ayaklarm akta kalmt. Ayaktan yaralanmay gze almtm.
Bizim ate altnda olduumuzu gren timler, terristlerin bulunduu tepelere ate etmeye balaynca, son bir hamle ile ayaa kalkarak hzl bir ekilde srt atk. Srtn arkasnda bizi bekleyen dier timler hemen yardma kotular. Beni bir kayann dibine uzattlar. lker Astsubay tecrbeliydi. Yarama bakt. Baka yerde yaram olup olmadn kontrol etti.

Susamtm ve azm dilim kurumutu. Yaknmdakilerden bir yudum su istedim. lker Astsubayn Timinde Unsur Komutan ve devrem, Mete su vermek istedi. lker Astsubay sakn su vermeyin i kanama olabilir dedi. Mete yanma oturdu acyarak bakyordu. Bir sigara yakt bir yudum ekti. Benimde sigara iebileceimi dnd. ekinerek uzatt. Nefes alamyordum. Aslnda sigara imek isterdim fakat nefes alamadm iin teklifini geri evirdim.

Diyarbakrdan Uzundereye kadar Blk komutannn habercisi ile ayn arata yolculuk etmitik. Haberci Trabzonlu tam bir Karadeniz uayd. Hakkrinin sarp dalarn grnce Komutanm hamsi gibi tavaya oturduk. Kamak istesek kaamayz da diyerek espri yapmt. Benim o halimi grnce alyordu. Yanma geldi gzleri yaard. Komutanm sizde mi yaralsnz dedi. En ok o askerin bana bak etkilemiti. Cevap veremedim sadece kafam sallayabildim.
Havada helikopter sesleri duyuluyordu. Kafam kaldrp havaya bakamyordum. Sadece yakndan utuklar anlalyordu. lker astsubay telsizle irtibat kurmu bulunduumuz yeri tarif ediyordu. Ayn zamanda da silsilesine fazla yaklamamalar konusunda uyar yapyor, terristlerin bulunduu tepeleri pilotlara tarif ederek, pilotlarn muhtemel terrist atlarndan etkilenmemesi iin aba sarf ediyordu. Birka dakika sonra Helikopterler bulunduumuz yere doru ynelince, bir arkada krmz sis yakarak helikoptere yerimizi iaret etti. Helikopterin inmesine mmkn yoktu. Bulunduumuz yer hem allk hem de kayalk bir ukurluktan oluuyordu. Belli bir mesafede alalabilirler ve teker koymadan, havada kalarak yardm edebilirlerdi. Helikopter birka denemeden sonra havada askda kald. Teknisyen astsubay yan taraftaki pencereyi aarak geriye bakyor, helikopterin kuyruk ksm ve pervanelerinin bir aaca veya kayaya arpmamas urayordu.
Yere 2,5 - 3 metre kala helikopterin srgl kaps ald. Bir kii aa doru bakyor, eliyle gel gel iareti yapyordu. Koluma giren iki kii beni kaldrarak, helikopterin altna doru gtryorlard. Helikopterin rzgrndan oluan toz ve rzgr bulutu arasnda, yukardan uzanan eller, aadan yukar uzanan ellerden zor da olsa beni helikoptere ektiler.

Anlalan Helikopter nce dere yatandan ehitleri ve yarallar alm, daha sonra benim bulunduum yere gelmiti. Helikopterin ierisinde ehitlerimiz Hseyin ile Erol, mee aacndan yaplan sallara uzanm yatyorlard. Hseyinin bedeninden akan kan helikopterin iine yava yava akyordu. Manzara karsnda Pilotlar, teknisyen astsubay ve ilk yardm amacyla helikopterin ierisinde bulunan salk baavu kendilerini tutamyorlar, alyorlard.


Helikopter yerden ykselmi K.Irak topraklar zerinden uarak rnak istikametine ynelmiti. Cam kenarnda bir kol bulmu sk sk kavramtm. Uykum geliyordu. Uyumamak iin zerinden getiimiz Irak kylerine seyrediyordum. Helikopter yaklak 45 dakika veya bir saate yakn bir sre Irak topraklar zerinde utuktan sonra tekrar dalara doru yneldi. Bir vadiden geerken, vadinin zirvesinde mevzilerden askerler bize el sallyorlard. Mevzilere dikilmi Trk Bayra dalgalanyordu. Muhtemelen snrdan geiyor, Trk topraklarna giriyorduk. Cudi da zerinden geiyorduk. Dalarn yamacndan ehir grnmt.
irnak ehrini grnnce tekrar kendimi toparladm, uykumu datmaya altm. imde hafif bir sevin olutu. nsan irnak bile grnce sevinebiliyormu demek ki dedim iimden. irnaktaki Snr Tmeninin, Helikopter pistine ini iin yaklanca, ambulanslarn pistte bizi beklediini grdm. Helikopter piste tekerin koyduktan sonra kaplar ald. Ambulansn yannda bulunan askerler sedyelerle koarak yanmza geldiler. Sedyeye bindirdikleri yaraly alp araca bindiriyorlar, hzla revire gtryorlard. Ben yava yava hareket ediyordum. Ar hareketlerle helikopterden aaya indim. Bir sedye ile yardm ekibi yanma geldi. Sedyeye bindirmek istediler ancak karnmdaki ar nedeniyle artk eilemiyordum. Askerlerin omzuna tutunarak son ambulansa bindim. Ambulans hzla revirin nne yanat. Yine ar hareketlerle yryerek acil servise girdim. Bir sedyeye uzattlar, bir asker botlarm karrken hemire yaram pansuman yapyordu. Bir kii de adm ve hangi birlikten olduumu sordu. Hepsine cevap verdim.
Doktor nce ehitleri muayene etti ve yaamadklarn grnce ehit merkezine indirilmelerini syledi. ehit merkezinde ehitlerin son hazrlklar yaplr, tabutlar hazrlanr, bayraa sarlan tabutlar nce helikopterle Diyarbakra, oradan da uakla memleketlerine gnderilirdi. Doktor yarama bakt gsmden bir film ekilmesini istedi. Yine ar hareketlerle film odasna gtrldm. Birka dakika iinde ekilen film geldi. Doktor filme bakt ve hibir ey yok, bundan daha ktlerini grdm dedi. Oysa ben nefes alamyor uyumamak iin kendimi zor tutuyordum. Gs kafesimdeki bask ve ar artmt. Nabzm len hemireye zorlada olsa artk nefes alamyorum gsm acyor dedim.
Hemire baka yarallarla ilgilenen doktorun yanna giderek beni iaret etti ve bu yaral nefes alamadn ve gsnn acdn sylyor dedi. Doktor yanma geldi karn boluuma bastrd acyordu. Yzm buruturdum acyor dedim. Doktor bu halimi grnce bunun tehlikeli bir durumu yok can ok tatl ama yine batumu an bir bakalm dedi. Bundan sonra bir ine yaptlar ve karnmn sa alt tarafna ila srdler. Bir kii elindeki neterle karnmda 5 cm bir delik at. Doktor bama dikilmi bana bakyordu. Evet, canm tatlyd hem de ok tatlyd ama hi ac hissetmiyor olanlar seyrediyordum. Bir anda doktorun yz ifadesi deiti onaylar gibi kafasn sallad yanndakilere hemen ameliyathaneye aln diyerek emir verdi. Ya kurtuluyordum, ya da artk son anlarm yayordum. Kurtulduuma sevinmeye alyordum, sevinemiyor, endieleniyordum.


zerimdeki elbiseleri kardlar. Bulunduum sedyeden baka bir sedyeye tadlar ve zerime mavi bir araf rttler. Koar vaziyette ameliyathaneye gtrdler. Burada da sedyeden baka bir yataa tadlar. Her eyi hatrlyordum. Yattm yerde tepemdeki yuvarlak lambalarn yandn ve karnma ila srldn grdm. Son hatrladm ey ise bir kiinin burnuma siyah plastik bir ey uzatarak seni artk uyutacaz demesiydi. Bu szlerin arkasndan bir neterle gs kafesimin altndan karn boluuma doru kesildiini grdm. Bundan sonrasn hatrlamyorum uyutulmutum.
irnaktaki revir byk operasyonlarda, Diyarbakr Asker Hastanesinden ve Ankara Glhane Tp Akademisinden gelen doktor ve hemirelerle takviye edilir her trl tbb mdahaleye hazr edilirdi. Tam olarak ne kadar uyuduumu hatrlamyordum. Uyanmtm uyandm yer kalabalkt ve yordum. Uyandm gren hemire yanma geldi dm syledim. Narkozun etkisinden olduunu biraz sonra geeceini syledi. zerime birka battaniye rttler. Titremem gememiti.
Doktora haber verdiler, oda geldi bana hangi birlikten olduumu sordu. Sorduu sorulara cevap verdikten sonra bana ne yaptnz dedim. O da baarl bir ameliyat geirdiimi birka gn iinde Diyarbakra gndereceini syledi. Susamtm dilim damam kurumutu, su istedim. Doktor, imdi olmaz dedi. Birka gn serum ile yaayacam, eer enfeksiyon kapmaz isem bir hafta iinde normal gda alabileceimi syledi. Ama ben srar ettim susuyorum ltfen bir bardak su verin dedim. Doktor hemireye bir bezi slatarak dudaklarma koymasn istedi.
Hemire bez paralarn bardan iine batrp slatt. Dudaklarmn zerine brakt. Hemen dudaklarmdaki bezi azma alarak suyunu emdim. Hemireden tekrar vermesini istedim. Hemire bu durumun zararl olacan imdilik serumla su ve gda ihtiyacmn karlanacan, birka dakika iinde serumun etkisiyle susuzluumun geeceini syledi. Ama ben srar edince birka defa daha bezi slatarak dudaklarma brakt. Sa kolumdan kan, sol kolumdan serum veriliyordu. Karn boluumdan bir hortum, idrar yollarmda bir hortum darda bir torbaya balyd. Kollarmdan ylece yataa balydm. Gs kafesim komple sarlyd.

Bulunduum yer Youn bakm servisiydi. 60-70 yanda bir amca dudak kanserinden ameliyat olmu, bir korucu ei doum yapaca iin youn bakma yatrlm, bir askerin ayann teki diz altndan kesilmi, bir astsubayn topuk altndan kesilmi, birka korucu ve yaral bir pemerge ile birlikte yaklak, 10-12 kii yatyorduk youn bakmda. Geceleri doum yapacak olan kadn sancdan oy oy diye baryor uyuyamyorduk

Operasyon blgesinden yeni yarallar gelince bir koturmaca balyor, durumu ar olanlar youn bakma alnyordu. Biraz iyileenler servise odalara alnyordu.
Benimle beraber gelen yarallarn durumlar biraz daha iyi olduklar iin youn bakma alnmamlar normal servise yatrlmlard. lk helikopter faaliyetinde Diyarbakra sevk edileceklerini yanma gemi olsuna gelen arkadalardan renmitim. Hemireler devaml servise gelerek, serumlar ve kan durumunu kontrol ediyorlar, biten serum ve kan deitiriyorlard. 15 dakikada bir nabzm ve tansiyonumu lyorlard. Gece nbet deiimi olduunda her nbeti hemire ayn ilemleri tekrarlyorlard. Bamzda nbet tutan hastabakc asker gece ilerleyen saatlerde kasetalarda mzik dinlerdi. Kasetalarda Dnyada lmden Bakas Yalan arks alard. Bu ark bildiim bir ark deildi yeni kmt. Ama ne kadarda doru sylyordu. Dnyada lmden bakas yaland.


Operasyon bitmiti. Ertesi gn birliimizden bir ehit haberi daha geldi. Silahl temas gece boyunca devam etmi, araziden ayrldmz gece pemergelere roketle saldrmlar, ekilme esnasnda alan atete Hilmi ERBAY da ehit olmutu. Tuncer Temen ehitle beraber gelmi bana gemi olsun diyordu. Birliin durumunu sordum Silopiye ekildiklerini sylemiti. Hilmiyi sordum, ehit olduunu saklamaya alt sonra benim bildiimi grnce gzyalarn tutamad.
Sakallydm, pemergeden farkszdm. Bir an nce sakal tra olmak istiyordum. Revirde grevli Psikolog bayan stemen moral vermek iin bizlerin yanna geliyor, bir ihtiyacmz olup olmadn soruyordu. Ona sakal tra olmak istediimi syledim. Amacm hem tra olmak hem de aynada yzm grmekti. Youn bakmda tra olamayacam, servise ktmda ilk iinin bir berber getirtmek olduunu syledi.

Dnemin Ohal valisi ve birka heyet gelerek gemi olsun dileklerinde bulundular. Doktor gelen heyetlere brifing veriyor. Benimde hayati tehlikemin devam ettiini sylyordu.

On gn irnak revirinde yattm. nce kan vermeyi daha sonra serum vermeyi kestiler. Doktor birka gn sonra dalamn paralandn ve i kanama nedeniyle ameliyat ettiini syledi. lk sorduum soru Top oynayabilecek miyim olmutu. Doktorda 20 gn sonra normal hayatma dnebileceimi syledi. nanmamtm. Birka gn sonra orba imeye baladm. 10 gnn sonunda karnmdaki dikiler alnd yava yava yrmeye baladm.
Annemin haberi yoktu. Operasyona giderken arazide olacamz sylemez, bir karakolda bekleyeceimizi, karakolun telefonunun olmadn grevden dnnce arayacam sylerdim. Devrem Yavuzla telefonla konutuk. Ona sakn aileme haber verme ben iyileince kendim ararm dedim. Yavuz birka gn sonra tekrar arad devrem birlikten mektup yazld. stersen mektup ellerine ulamadan sen kendin ara dedi. Telefon etmek iin st kata ktm annemi aradm. Durumu anlattm merak etmemesini yollara dmemesini ve haftaya kendimin geleceini syledim.


On gn sonra Diyarbakra sevk edildim. Burada yatmama gerek olmadn sylediler. 45 gn hava deiimi verdiler. Hava deiiminde, Konyann Ilgnda ilesinde yaayan Hseyin Astsubayn ailesini ve mezarn ziyaret ettim. Annesi fel geirmiti. Beni grnce boynuma sarlp alad. Babas Akehire bir i iin gitmi. Onun gelmesini bekledim. olu da asker olan bir babayd. Olunun biri ehit olmu, biri ayn ilde grev yapyordu. En k de Uzman Jandarma Okulunda renciydi. aslan babas en kk olunu Askeri okuldan alacan sylyordu. aknd acs hala yreindeydi ben imdi ne yapacam diyordu. Hseyini yeni evlendirmiti. bir haftalk gelinim var diyordu. Szler artk kfi gelmiyordu ne denebilirdi ki. Hseyinle geen son 23 gnmz anlattm. Yaadklarmz, grdklerimizi, doya doya anlattm. Evlatlarn kendilerine anlattm. Artk kendi acm unutmu onlar teselli etmitim. Hseyinin babas kk olan ikna edememi, oda Uzman Jandarma Okulundan mezun olduktan sonra Gneydou dalarnda grev yapt. Snav kazand astsubayla terfi etti.


Ben 10 yla yakn devlet hizmetinden sonra emekli oldum. Halen Anadoluda bir ky ehrinde yayorum. Btn bunlar neden yazdm. Bazen bana soruyorlar Gneydou sendromu var m? diye. Evet var. Bu yle bir durum ki televizyonda birka saniye izlediiniz ehit haberlerini ve atlan ehitler lmez vatan blnmez nutuklarn sizler unutabilirsiniz ama ben unutamyorum.


Bu ileri para iin yaptmz sylerler, her eye para gzyle bakan insanlar. Vatan sevgisinin deerini parayla lenler. Onlara gidilemeyen topraklara gitmelerini tavsiye derim. Hakkri de bu vatann topra deimli? O halde ukurca Uzundereye gidebilirler mi? veya Hakan tepeye? Ya da Pirinekene gidebilirler mi? Buralarda bu lkenin snrlar iinde deil mi? Bodruma Kmbete, gidenler, Trk bkne gidenler, Kaa Kalkana gidenler, Beleke Alanyaya gidenlere tavsiyemdir. Birde gidilemeyen topraklara gitmeyi deneyin. Siz gidemezseniz de, can pahasna oralar gidenler var. Merak etmeyin. Her kar topra ehit kanyla sulanm bu vatann her kynde, bir ehit mezar olduunu unutamyorum. Bu mezar, emdinlinin Yeilova kyndeki korucu mezar, Tekirda ili Malkara ilesindeki, ya da Konyann Bozkr ilesi Sorkun kyndeki bir ehit mezar da olabilir. Eer bir mezarln yanndan geersem, baucunda dalgalanan Albayraa bakarm. Bir mezar grrsem gidiyorum yanna, mezar tana bakyorum, nerede ehit olduuna bakyorum. Genelde bildiim yerlerdi buralar. Tunceli, Diyarbakr, Hakkri, Bingl, rnak, Siirt, Van, Mardin, ya da K.Irak dalar buralar. Yalar 20-23-24-25


Sizler her bayram Edirnekapdaki ehitlikte yavrusunun mezarna kapanm alayan analarn gzne bakabiliyor musunuz? Onlarn yanna gidip gzlerinin iine bakarak dinsin gzyan anacm bak bende senin evladnm diyebiliyor musunuz? Veya kanz dediniz.


Metroda Gaziler iin ayrlan beyaz koltuklara kanz oturmadnz. Bota olsa gidip oturmadnz. 20 dakika ayakta durmaya kanz dayanyorsunuz. Ben oturamyorum. O koltukta oturup, kulanda kulaklkta radyo dinleyen yeni yetme zpktlara bakyorum. Onlara acyorum. Aslnda onlarn suu yok bu lkenin gerekleri onlara retilmedi veya bilmiyorlar, bilenlerde retmedi.


Hibir insan evladnn lmesini veya sakat kalmasn istemez. Hangi ana baba evladnn kr olmasn ister, hangi ana baba evladnn bir ayann olmamasn ister. Siz ister misiniz mesela. u anda anaokuluna giden biricik yavrunuzun veya yeeninizin ya da kardeinizin, sakat kalmasn, hayatn baharnda hayallerini sevdiklerini, eini yavrusunu geride brakp ebedi yolcululua kmasn ister misiniz? Eer istemiyorsanz ltfen ehit analarna ve gazilerimize biraz daha duyarl olalm. Sadece biraz daha ilgi baka bir ey deil. Unutmayn ayakkab koleksiyonu yapan bilmem ne manken kzmz, eer onlar olmasayd o ayakkablar alamazlard.


Hayatlarnn en gzel anda bu vatan korumak iin gzn krpmadan atee atlan, kolunu bir dada, ayaklarn bir tepede sizler iin feda eden bu insanlara onlarn mezarlarna, geride kalanlarna, hatralarna saygl olalm.


imdi birileri kp Cumartesi Anneleri de var diyecektir. Bize gre tm analar kutsaldr. Ancak, biz seimimizi ehit annelerinden, gazi annelerinden, asker annelerinden yana yaptk. Bizim analarmz ehit analardr. Dn anakkaleye olunun eline kna yakp gnderen analardr, Kbrs ehitlerinin, Kore ehitlerinin analardr bizim analarmz. Askere giderken gururla askere gnderen analardr. Olunun arkasndan selam duran analardr, her eye ramen Vatan Sa olsun diyebilen analardr.


Olunun eli kanl bir terrist olmasna, bebek katili olmasna, kundaktaki bebee silah skmasna, okullar yakmasna, masum insanlar katletmesine, retmenleri ldrmesine, kyleri ykmasna, arlardaki insanlarn diri yakmasna, dalarn maynlanmasna ses karmayan analar bizim analarmz deildir.


te bu nedenle tm ehit analarnn ve asker analarnn nnde saygyla eiliyorum. Sa olsunlar Varolsunlar. Bu vatan onlara minnettardr.
ALINTIDIR
[/FONT]