Delikanlim.Net Forum - Powered by vBulletin

2 sonutan 1 ile 2 aras
 1. #1
  Delikanlm Administrator
  yelik tarihi
  Jan 2008
  Yer
  Delikanlim.Net/Forum
  Mesajlar
  10.379

  Olumsuz Aile Tutumlarnn ocuk Geliimine Etkisi

  Anne ve baba tutumlar ocuk psikolojisinde ok nemli bir yere sahiptir. olumsuz aile tutumlar ocuu yetikinlikte, bireyin kiilik yapsn, tavr, alkanlk, inan ve deer yarglarn byk lde biimlendirmekte ve ocuun psikolojisini etkilemektedir.

  Eitimciler ocuklarn gelecekte uyumlu ve baarl olabilmeleri iin en salkl eitim yollarnn gelitirilmesi abas iindedirler. Her ne kadar kiilik geliiminin insann yaam boyunca sregeldiini kabul etsek de, kiilik gelimesi ve yaplanmasnda temelinocukluk dneminde atld gerei geerliliini korumaktadr. Sosyal uyum zerine yaplan almalar, ailenin ocuk zerindeki ilk etkilerinin son derecenemli olduunu gstermitir. Aile tutumlar ve anne-babann ve ailenin dier bireylerininocukla olan etkileimi, ocuun aile iindeki yerini belirlemektedir. ocuayneltilen davran ve ona kar taknlan tavr, ilk yaantlarn rlmesindebyk nem tamaktadr. Okul ncesi dnemde ocuk, sosyal birey olmayrenirken ayn zamanda zdeim yapaca bir modele gereksinim duyar. Kiilikoluumu iin gerekli olan zdeim, byk olaslkla aile iindeki yakn bir yeile gereklemektedir. Genellikle zdeim nesnesi anne-baba olmaktadr, fakataabey, teyze, hala, day ya da amca gibi aile iinden bir erikin de zdeimnesnesi olabilir. Bu yelerin bozuk bir kiilik yapsna sahip olmas halinde,olumsuz davran rneinin ocua yansma olasl artmaktadr.

  ocuk yetitirmede ve ailenin ocua kar tutumlarn belirlemede, anne-babatarafndan ocuun geliim dnemlerinin zelliklerinin neler olduununbilinmesi ok nemlidir. ocuk erikinin kk bir modeli deildir. ocuuerikinden ayran bir ok zellik vardr. ocuun kantlanabilir en gltaraf ve stnl renme gdsdr. ocuk, Montessori`nin "emicizihin" diye adlandrd bir yetiye sahip olarak doar. Kltr, tre,lk, duygu, davran ve inanlarn "emilip" benimsenmesi, ocuundoumuyla alt ya arasndaki "emici zihin" dneminde gerekleir.
  Anne-babann ocua ilikin tutumlarn deerlendirirken, aile iindeki ilikidinamiini gzden geirmek gerekir. ocuk, anne ve babadan oluan 5 kiilikbir ailede aile ii etkileiminin ka eit olduu teke tek ilikiler formulile saptanabilir: 5 kiilik bir ailede X=n2-n= 20 eit iliki mevcutdur. Bu,herkesin kendisinden baka 4 kii ile ilikiye girdii anlamna gelir. Builikiler ift ynldr. Gerekte ilikiler daha karmaktr. Yani; anne, anneolarak ocuklar ile ilikide, anne ve baba ilevleri gerei ocuklarlailikide, kzlar ve erkekler birbirleriyle ilikide gibi deiik ve karmailikiler vardr. Gerekte kuramsal olarak forml yle olmaldr:X=1x2x3x4x5=120 eit iliki aile iinde vardr. Be kiilik aile, 6 kii olsa,yani bir ocuk daha eklense, iliki says 120x6=720'e kar. Yani aile,ilikiler yuma eklinde gzlemlenir. Olumlu veya olumsuz herkes birbiriyleilikidedir. Aile yelerinden birinin baars veya baarszl herkesietkiler. Aile iindeki atmalar (kardeler aras, anne-baba, anne-ocuk veyababa-ocuk atmas v.b.) da aile iindeki herbir bireyi etkiler. Ancakatmalar nem srasna koymak gerekirse, anne-baba atmas ailenin tmbireylerini dierlerine oranla ok daha fazla etkilemektedir. Aile iin,anne-baba ilikisi daha temeldir.

  OLUMSUZ ALE TUTUMLARI
  Ailenin ocuk yetitirmedeki tutumunu ve ocuk yetitirmeyle ilgili sorunlarn anlamak iin aile tutum modeli yararl bir yaklamdr.
  ocuun anne-babadan ald iki ey vardr: Sevgi ve Eitim. Sevgi; kabullenme, koruma, kollama ve sevecenlik gibi btn olumlu duygular ierir. Eitim ise;retilen hereyi, verilen bilgileri, becerileri, yasaklar, kurallar, inanlar,deer yarglarn, grg kurallarn ve insann sosyallemesi iin gerekli olantm toplumsal deerleri kapsar.
  Olumsuz aile tutumlarnda ailenin verdii sevgi ya yetersiz veya ar, eitimise gevek ya da sk olmaktadr. Ar sevgi tutumunda, aile ocuu sevgiyeboucu, onu ok koruyucu ve ar kollaycdr. Bunun sonucu olarak ocuktabamllk ve gvensizlik geliir. ocuk karlat her olayda anne-babasnayaslanr, onlara gvenir fakat kendisine gvensizdir. Sevgi yetersizlii veyayokluu sonucu ise, ocukta kendine ve evreye kar gvensizlik ve olumsuzduygular geliir. Doal olarak ar sevginin veya yetersizliinin dedereceleri vardr. Sevgi yetersizliinin en ar ucu, ocuu terketmek veyakabullenmemektir. Yetersiz sevginin, ar sevgiye gre sonular daha arolmaktadr .
  Sk eitim, ocua olur olmaz yasaklar koyma ve yaanmaz kurallar ile ouuyetitirmedir. Sk eitim ve disiplin uygulayan anne-babalar ocuu kenditasarlad bir kalba gre yetitirmek amacn gderler. ocuk sk birdenetim altnda tutularak en kk yanlg ve hatalar gzden kamamakta,bunlarn nemle durulmakta ve dzelitmesi istenmektedir. Byle aileler fizikselcezay n planda kullanmakta ve ocuklara kendilerini ynetme frsat vermemektedir.Bireyin kendine gvenini ortadan kaldran, onun kiiliini hie sayan birdisiplin yntemi olan sk eitim ile byyen ocuklar kibar, sessiz, uslu vedrst olmalarna karn kskn, ekingen, kolay etkilenebilen, huysuz ve arhassas bir yapya sahip olabilmektedir. Gevek eitimde ise "ho gr, bo ver"anlay egemendir. Bu anlayta "Her eyi ho gr; ocuktur her eyi yapar;ocuk zgr olmaldr; onun her dediini yapn; ona sevgi verin yeterlidir"eklinde yzeyel ve aslsz retiler vardr. Bu tutumda ocuun olumsuzdavranlar ar hogr ile karlanr. Ar gevek tutumla yetitirilenocuklarn bencil, sabrsz ve anlaysz olduklar ileri srlmektedir. Ardenetim ocuu pasifletirirken ar hogr ocuun marmasna neden olmaktave olgunlamasn engellemektedir. Baz ailelerde ise disiplin bulunmakta,ancak ne zaman ve nerede uygulanaca belli olmamaktadr. Anne-babalarn tutumuar hogr ile kat cezalandrmalar arasnda gidip gelmektedir. Byle birortamda byyen ocuk hangi davrann ne zaman ve nerede yaplacanayrtedemez. Tutarszlk, bir gnn bir gne uymamas biiminde olabileceigibi anne-babann birbirine ok aykr ceza ve eitim anlaylarnn olmasndanda kaynaklanabilir. Bu tutum sonucunda ocuklarda i atmalar vehuzursuzluklargeliir, ardndan dengesiz ve tutarsz bir yapnn olutuugzlenir.
  OLUMSUZ ALE TUTUM EKLLER

  1. Ar sevgi ve gevek eitim: Bu tutumu gsteren ailelerde sevgi, ocuamartlacak derecede ok verilir ve disiplin yok denecek kadar azdr. ocuktanok az ey beklenir. Bu tarz yetitirilen ocuklar genellikle erikinlikyaamlarnda sorumluluk tamayan, hep alc bireyler olarak karmza kar.Burada verilen sevgi, ar vericilik ve ar koruyuculuk biimindedir.Disiplin tarzlar ise yalanc bir hogr biiminde grnrse de aslndaailenin gszlnn ve yetersizliinin bir sonucudur. ocuk ne kadar bymolursa olsun, aile ona ilk yllarda olduu gibi daima vermeye ve korumayaeilimlidir. Byle ocuklarn ileride, doyumsuz ve bencil olma olaslfazladr. Eer aile varlkl ise ocuu bir sre daha doyurulabilir; ocukdayanaksz ve doyumsuz kaldnda ise alkol, kumar ve madde kullanmna balamaolasl artar.
  Baz anne-babalar otorite olmay renememilerdir; bunlar ocuklarna gereklisnrlamalar koyamazlar. Bir ksm anne-baba ise kat bask altndayetimilerdir. Kendi yaamadklarn ocuklarna yaatmak isterler ve dolaylolarak doyum salamaya alrlar. Ne var ki, snrlarn kat ve dar olmaskadar iyi izilmemesi de ocuun gerekli rehberlikten yoksun kalmasna nedenolur. Bu gibi ocuklarda bakaldrc ve toplumd davranlar daha skgzlenir.
  2. Ar sevgi ve sk eitim: Burada sevgi, ayn birinci tutumda olduu gibiar verici ve koruyucu bir davranla sunulmaktadr. Ancak ocua bir bebekgibi bakld halde, kendisinden beklenenler oktur. Hibirey esirgenmez;zel dersler aldrlr, eitli olanaklar salanr. Buna karlk ocuktanileri dzeyde baar beklenir. Bu tutumla yetitirilen ocuklarn nevrotik olmaolaslklar ok yksektir. Bu beklenti, sevgi ile beraber sunulduundanounlukla ocuklar tarafndan kolay benimsenir ve benlie sindirilir. Bazenocuk bu zellikleri ok sindirmitir ve kendisini ar derecede kontrol eder;bylece acmasz bir stbenlie sahip erikin olarak yetiir.
  3. Yetersiz sevgi ve ar disiplin: Sk eitim vardr ve disiplin genelliklear cezalarla uygulanr; en kk eyde cezalandrma (dayak, iddet) yolunagidilir. ocuk ounlukla aalanr ve horlanr. Byle yetitirilen ocuklardasaldrgan ve antisosyal davranlara eilim artar. Bu tr ailelerde byyenocuklar, kar kma ve saldrganlk gibi yollarla kendilerini kabul ettirmekisterler ve kendi i dnyalarn aklamakta zorlanrlar.
  4. Gevek eitim ve yetersiz sevgi: Bu durum yoksul ve kalabalk ailelerdegzlenir. ocua den sevgi ve ilgi pay azdr. ocuun eitimi deyetersizdir. Byle ocuklar "saldm ayra, mevlam kayra" anlay ileyetiir. ocuk, kendi yolunu bulmaya alr. Byle ocuklar pasif vedonukturlar. Bu tutumda da disiplinsizlik sz konusudur, ancak disiplinsizliinburadaki nedeni sorumsuzluk ve ilgisizliktir. Sevginin yetersiz oluu ariticilie neden olur. ocuk yeterli sevgi ve bakm grmez. Hazr olmadalarda bamszla zorlanr; bir an nce kendi kendisine yetmesi vekendisine bakmas beklenir.
  Dier Olumsuz Aile Tutumlar
  a. Anne ve babann tutumlar arasnda tutarszlk: Bu tutumda, bir ocuaannenin ayr, babann ayr bir tutum izlemesi sz konusudur. ocua konulansnrlarn srdrebilmesi iin anne-babann davranlarnda tutarl olmasgerekir.
  b. Aile iindeki kardelere farkl tutumlar : Burada ocuklar arasndaayrmclk vardr. rnein, kz ocukla erkek ocuk arasnda veya yatanslatan ocukla dier ocuklar arasnda ayrm yaplr.
  c. Aile ii kutuplamalar: Aile iinde bazen kliklemeler, aile iindeki birgrubun baka gruba ya da kiiye kar kmas, gizli anlamalar olduka skgrlr. Bazen anne-baba ocuklara kar, ocuklar anne-babaya kar, bazen debir ocukla baba, bir baka ocukla anneye kar kutuplaabilir. ocuk aileiinde herkesin yklendii bir amar olan da olabilir.
  Salkl tutum: Ailenin ocua kar tutumunun iki temel gesi vardr; 1.Sevgi, 2. Disiplin. Kuramsal olarak en olumlu tutum, temel gereksinimleri enuygun biimde karlayan, kiide kendi kendisini doyurabilme yetisi gelitiren,iki temel geyi en salkl biimde ve oranda iinde bulunduran tutumdur.
  Disiplin, aile iindeki denge ve dzenin oluturulmasnda byk nem tar.Ancak disiplin toplumumuzda ounlukla "cezalandrma" ile eanlamlolarak deerlendirilmektedir. Her ne kadar kelime anlamyla "katlk"ve "kuralclk" gibi kavramlar artryorsa da gerek anlamdadisiplin, cezalandrma kadar dllendirmeyi de ierir ve ocuun toplumauyumunu kolaylatran davrann ynlendirilmesini amalar. Disiplin, ocuaistenilen davran ve alkanlklar retir, kendi kendini denetleme ya da idenetim demek olan ahlak geliimini salar. Disiplin, tutarllk ve esneklikgibi temel ilkeleri iermelidir. Kat ve baskc disiplinle davranynlendirmeyi amalayan anne-baba; ocuun kendilerine kar korku, fke vekzgnlk iinde olmasna neden olur, ocua saldrgan olmay ve sorunlarniddet yoluyla zmeyi retir ve zayf vicdan ve ahlak geliimine yol aar.
  Aratrmalarda disiplin yntemi olarak dllendirmenin ceza vermekten dahaetkili olduu saptanmtr. Disiplin hem yeteri kadar hem de ocuun yanauygun olmaldr. Kurallar ak olmal ve uygulanabilmelidir. Ceza verilmesigerekiyorsa hemen uygulanmal ve st rtlmemelidir. Ceza, ocuun zne deilde davranlarna ynelik olmaldr. Anne-babalar ocuklarna sevgi, anlay, sabrve hogr ile disiplin vermelidir.
  Anne-baba-ocuk ilikilerini iinde yaanan toplumun etkileri belirler. Trk aile ve eitim sistemine bakldnda, genelde otoriter, kstlayc, ar koruyucu ve kontrol edici bir yapnn ortaya kt, ocuklarn saygl,baeici, pasif ve uysal kiilik yapsyla biimlendii, kurallara uygundavranlar dllendirilirken; aktif, sorgulayc, atlgan davranlarncezalandrld grlmektedir. Baka bir deyile, toplumumuzda ounluklapasif ve sz dinleyen ocuklar anne-babayla olumlu ilikilere girmekte, kendigrlerini ifade edebilen aktif ve giriken ocuklar ise atma kaynaolmaktadr. Hogrl ve demokratik ailelerde byyen ocuklar, arkadalar ileilikilerinde daha etkin, daha giriken, yaratc fikirler ileri srebilen vefikirlerini syleme eiliminde grlen ocuklar olmaktadr.
  Sevgi ve efkat insan ruhunun retebildii en gnl okayc duygulardr.Sevgi, vg ve takdir insana deerli olduu duygusunu verir; deerli olduunuhisseden insan da evresine deer verir. Hepimizin ortak amac ocuklarmznfiziksel ve ruhsal olarak salkl yetimesidir. Bunda anne-babalarntutumlarnn etkisinin byk olduu gerei yadsnamaz. Anne-babalarnocuklarna ynelik tutumlarnn salkl olmas, byk lde onlarn kendiilerinde bark, dengeli, huzurlu ve birbirlerine kar sevgi ve sayglolmalarna baldr.

  Ve bazilari, Yokken bile Vardir , Fazlasiyla . . .

 2. #2
  Cho em đăng ké em cần sang quán n*y: Do quán không có người quản lý nên cần sang lại quán cafe năm ngay khu nhiều cty văn phòng trường học,
  Ngang quán 4,5m d*i chưa xác định

  Hiện tại quán có l*m truyền thông khá rộng v* ký hợp đồng với foody để bán h*ng, khách chủ yếu mang đi v* đặt h*ng qua app
  lượng order rất khủng

  Giá sang bao gồm tất cả những thứ trong quán trừ nguyên liệu ( một số thứ còn bảo h*nh) giá sang 200tr bao gồm hai tháng tiền cọc 32tr giấy tờ đăng ký đầy đủ( giấy phép đăng ký cty TNHH)

  Địa chỉ: 27bis mai thi lựu q1
  Liên hệ 093bốn-ch*nh34291(huyền)

Benzer Konular

 1. https://topdiethub.com/keto-go-dragons-den-uk/
  By TtyuEuir in forum Forum Hakknda
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-21-2019, 06:30 AM
 2. Tarih boyu kadin,,
  By ALYAZMALIM in forum Her Telden
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06-02-2009, 12:34 PM
 3. Kendini tarif et resmini gr
  By NisaN in forum Flash Animasyonlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-19-2008, 08:21 AM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  

vBulletin Linkler Birlii Projesi


HTM Kodu: Grnecek ekli: http://www.delikanlim.net